Stiftelsen AksjeNorge bidrar til økt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene

Aksjesparing

AksjeNorge arbeider for økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjemarkedet. Hvorfor eie aksjer og fond? Hva er sammenhengen mellom risiko og avkastning?

Studenter og elever

AksjeNorge arbeider med å øke kunnskapen om aksjemarkedet blant elever og studenter ved videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Aksjer for ansatte

Å investere i eget selskap ved å delta i aksjespareprogram kan være både lønnsomt og motiverende. Vi bidrar med informasjon til både arbeidsgiver og ansatte.

Den store aksjekvelden 2016