Stiftelsen AksjeNorge bidrar til økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjer og verdipapirmarkedene

Aksjesparing

AksjeNorge arbeider for økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjemarkedet. Hvorfor eie aksjer og fond? Hva er sammenhengen mellom risiko og avkastning?

Studenter og elever

Dess tidligere man får finansiell kunnskap, dess tidligere får man et bevisst forhold til sin egen privatøkonomi. Vi bidrar med kunnskap om aksjemarkedet gjennom en rekke aktiviteter.

Aksjer for ansatte

Å investere i eget selskap ved å delta i aksjespareprogram kan være både lønnsomt og motiverende. Vi bidrar med informasjon til både arbeidsgiver og ansatte.

Les mer