AksjeNorge bidrar til å øke publikums kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene

Aksjesparing

AksjeNorge arbeider for økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjemarkedet blant befolkningen. Hvorfor eie aksjer og fond? Hva er sammenhengen mellom risiko og avkastning?

Studenter og elever

AksjeNorge arbeider aktivt med å øke kunnskapen om aksjemarkedet blant elever og studenter ved videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Aksjer for ansatte

AksjeNorge bidrar til etablering og gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i børsnoterte selskaper, samt til å øke kunnskapen om slik programmer både i organisasjoner og generelt.

Les resultatene