Fra og med 1. september 2017 kan alle privatpersoner i Norge etablere en egen Aksjesparekonto. På Aksjesparekontoer kan du samle aksjer og aksjefond du eier i dag – og i fremtiden. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for alle å spare langsiktig i aksjemarkedet.

Aksjesparekonto (ASK) sidestiller privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst ved salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten å beskattes fortløpende – så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen. Dette gjør det enklere for privatpersoner å spare i aksjemarkedet. Ved å gjøre det enklere å spare i aksjer, vil det bli mer attraktivt å spare i aksjemarkedet fremover. Undersøkelser AksjeNorge har gjort viser at nettopp enkelhet er en av faktorene som er viktig for at vi skal velge å spare mer i aksjer og aksjefond. Det er heller ingen tvil om at nordmenn bør spare mer i aksjemarkedet for å sikre større avkastning på sin spareportefølje over tid.

Fra og med 1. september og ut året 2017 kan du overføre dine aksjer og aksjefond til en eller flere aksjesparekontoer uten å måtte realisere gevinst gjennom en egen overgangsregel. Myndighetene ønsker gjennom denne overgangsregelen å gjøre det attraktivt å ta i bruk den nye løsningen fra start. Flere har argumentert for en utvidelse av denne overgangsregelen til å gjelde også ut 2018 gjennom høringen til departementet. Dette er nå foreslått i Statsbudsjettet for 2018.

Aksjesparekonto kort fortalt

Med AksjeNorges kunnskapspakke Aksjemarkedet på noen minutter kan du lære mer om både aksjesparing og aksjesparekonto. Denne filmen er en del av i alt 8 serier som omhandler aksjemarkedet. Dette er Aksjesparekonto – kort fortalt:

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lenge for å få på plass en Aksjesparekonto. Vi ser dermed frem til at den løsningen blir en realitet. Les mer om status for Aksjesparekontoen og Ofte stilte spørsmål og svar.