Fra og med 1. september 2017 kan alle privatpersoner i Norge etablere en egen Aksjesparekonto. På Aksjesparekontoer kan du samle aksjer og aksjefond du eier i dag – og i fremtiden. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for alle å spare langsiktig i aksjemarkedet.

Aksjesparekonto (ASK) sidestiller privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst ved salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten å beskattes fortløpende – så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen. Dette gjør det enklere for privatpersoner å spare i aksjemarkedet. Ved å gjøre det enklere å spare i aksjer, vil det bli mer attraktivt å spare i aksjemarkedet fremover. Undersøkelser AksjeNorge har gjort viser at nettopp enkelhet er en av faktorene som er viktig for at vi skal velge å spare mer i aksjer og aksjefond. Det er heller ingen tvil om at nordmenn bør spare mer i aksjemarkedet for å sikre større avkastning på sin spareportefølje over tid.

Fra og med 1. september og ut året 2017 kan du overføre dine aksjer og aksjefond til en eller flere aksjesparekontoer uten å måtte realisere gevinst gjennom en egen overgangsregel. Myndighetene ønsker gjennom denne overgangsregelen å gjøre det attraktivt å ta i bruk den nye løsningen fra start. Flere har argumentert for en utvidelse av denne overgangsregelen til å gjelde også ut 2018 gjennom høringen til departementet. Myndighetene har indikert at dette vil behandles i neste års statsbudsjett, men vi må forholde oss til 2017 enn så lenge.

Aksjesparekonto kort fortalt

Med AksjeNorges kunnskapspakke Aksjemarkedet på noen minutter kan du lære mer om både aksjesparing og aksjesparekonto. Denne filmen er en del av i alt 8 serier som omhandler aksjemarkedet. Dette er Aksjesparekonto – kort fortalt:

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lenge for å få på plass en Aksjesparekonto. Vi ser dermed frem til at den løsningen blir en realitet. Les mer om status for Aksjesparekontoen og Ofte stilte spørsmål og svar.