Fra og med 1. september 2017 vil alle privatpersoner i Norge kunne etablere en Aksjesparekonto. På aksjesparekontoen kan man samle aksjer og aksjefond man eier i dag og i fremtiden. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for alle privatpersoner å spare langsiktig i aksjemarkedet.

Den nye løsningen vil sidestille privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst ved salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten å beskattes fortløpende – så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen. Dette gjør det enklere for privatpersoner å spare i aksjemarkedet. Ved å gjøre det enklere for privatpersoner å spare i aksjer, vil det bli mer attraktivt å spare i aksjemarkedet fremover. Undersøkelser AksjeNorge har gjort viser at nettopp enkelhet er en av faktorene som er viktig for at vi skal velge å spare mer i aksjer og aksjefond. Det er heller ingen tvil om at nordmenn bør spare mer i aksjemarkedet for å sikre større avkastning over tid på sin spareportefølje.

Fra og med 1. september og ut 2017 kan du overføre dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten å måtte realisere gevinst gjennom en egen overgangsregel. Flere har argumentert for en utvidelse av denne overgangsregelen til å gjelde også ut 2018 i høringen til departementet i mai 2017. Dette vil i så fall behandles ved en senere anledning, og vi må foreløpig forholde oss til 2017.

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lenge for å få på plass en Aksjesparekonto. Vi ser dermed frem til at den løsningen blir en realitet. Les mer om status for Aksjesparekontoen og Ofte stilte spørsmål og svar.

Aksjesparekonto kort fortalt

Med AksjeNorges kunnskapspakke Aksjemarkedet på noen minutter kan du lære mer om både aksjesparing og aksjesparekonto. Denne filmen er en del av i alt 8 serier som omhandler aksjemarkedet. Dette er Aksjesparekonto – kort fortalt.