Publisert 05.04.2017 – sist oppdatert 20.07.2017

1. september 2017 vil alle nordmenn få mulighet til å etablere en egen konto for langsiktig aksjesparing. Nyheten om Aksjesparekontoen kom med Statsbudsjettet for 2017. I juni 2017 ble nye regler skal vedtatt i skatteloven, slik at Aksjesparekontoen er en realitet og kunne vil kunne tilbys fra ulike tilbydere fra gitt dato.

1. september 2017 kan du samle alle dine aksjer og aksjefond på et sted.

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lengst for at en slik konto skal bli en realitet. Dette vil gjøre det både enklere og mer oversiktlig for oss alle å spare i både aksjer og aksjefond. Nyheten om Aksjesparekontoen er dermed noe vi har ventet lenge på og som ble dermed svært godt mottatt av stiftlensen. Det er ingen tvil om at aksjesparekontoen vil være en viktig og riktig løsning for å øke privat eierskap i Norge fremover, og at det vil bidra til økt langsiktig sparing i aksjemarkedet.

Forslag til forskriftsbestemmelser

Finansdepartementet indikerte ved starten av 2017 at de ønsket at kontoen skulle komme på plass innen utgangen av første halvår 2017. I slutten av mars 2017, sendte departementet ut forslag til forskriftsbestemmelser på høring. Fristen for tilbakemeldinger var 12. mai 2017. Høringsbrevet og besvarelser kan du lese her.  Besvarelsene skulle bidra til utformingen av de endelige regelendringene som nå inngår i skatteloven.

Selv om høringen var noe begrenset ettersom mye allerede var vedtatt, var flere sentrale temaer løftet frem. Sentrale temaer i høringen var knyttet til hvem som skal kunne tilby aksjesparekonto. Både banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper var foreslått som tilbydere. Det legges også opp til at vi enkelt skal kunne bytte mellom ulike tilbydere og at vi får lang nok overgangsregler til at flest mulig skal få muligheten til å flytte sine aksjer og aksjefond til en Aksjesparekonto uten at skatt på gevinst blir utløst.

AksjeNorges høringsinnspill

AksjeNorge har basert sitt høringsinnspill på at det skal være enklere og mer gunstig for nordmenn å spare i aksjemarkedet. Blant innspillene våre vektlegger vi enkel informasjon fra tilbydere til kunden. Vi ønsker samtidig at mest mulig skal inkluderes i aksjesparekontoen for at sluttbrukeren ikke skal måtte forholde seg til alt for mange regler og ulike kontoer som en del av sin totale spareportefølje. Ideelt sett også skattemessig. Men ettersom høringen fokuserte på tekniske løsninger, foreslår vi først og fremst at det teknisk åpnes for dette i denne omgang.

Samtidig anbefalte vi at det allerede nå settes en evalueringsdato frem i tid, hvor det også evalueres hvor vidt utbytte, andre aksjer og andre fond også bør inngå i ordningen for å gjøre aksjesparekontoen enda mer gunstig å spare i.

På spørsmål om lengden på overgangsregelen ved oppstart, mener AksjeNorge at denne burde gjelde ut 2018.

Siste nytt

I juni 2017 ble de nye skattereglene behandlet. Alle nordmenn vil kunne etablere en egen aksjesparekonto fra og med 1. september 2017. Overgangsregelen er i første omgang satt til å gjelde ut 2017. En eventuell utvidelse av denne vil måtte behandles i statsbudsjettet for 2018. Les egen sak – Aksjesparekonto fra 1. september publisert 21. juni 2017

Banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper som planlegger å tilby Aksjesparekonto er nå i full gang med å sluttføre sitt tilbud. AksjeNorge anbefaler at du kontakter din forbindelse for å høre hvordan du kan dra nytte av den nye Aksjesparekontoen og når. Dersom du allerede eier aksjer og fond, vil det være viktig for deg å huske på overgangsregelen som lar deg flytte disse midlene uten at skatt realiseres på gevinst i den første perioden.