Ved å investere i aksjer får du som privatperson muligheten for økt avkastning på sparepengene dine. Du får også muligheten til å  ta del i norsk verdiskapning og tilegne deg kunnskap underveis. Å spare i aksjer er med andre ord både en spennende og lønnsom måte å spare på.

Det å eie en aksje på Oslo Børs er rett og slett å eie en andel av et selskap notert på børsen. Det gir deg rett til en andel av overskuddet i selskapet og i de fleste tilfeller stemmerett på selskapets generalforsamling, samtidig som din investering følger kursutviklingen i selskapet.

Hvordan handle aksjer?

Du kan handle aksjer gjennom en bank eller megler. Hvor vidt du ønsker å snakke med en megler eller handle selv gjennom en nettmegler eller din nettbank er helt opp til deg og hvor mye informasjon og veiledning du trenger. Men merk at det koster penger å handle aksjer og at det ofte er billigere å handle gjennom nettet på egenhånd.

Uansett hvilke kanal du velger for å handle vil det bli etablert en handelskonto for deg, i tillegg til en konto hos den norske Verdipapirsentralen (VPS), hvor alle privatpersoner har sin egen oversikt over alle aksjer de eier. Les mer om VPS

Hvordan finner jeg riktig informasjon? 

For å finne informasjon om aksjer og aksjemarkedet er det mange gode kilder å velge mellom. Din egen bank eller megler vil trolig ha analyser av både selskaper og bransjer tilgjengelig for sine kunder. I tillegg er det flere nettsider som tilbyr relevant informasjon. Ikke minst vil et hvert selskap som er notert på Oslo Børs tilby investorer egen informasjon om selskapet.

Det viktigste er at du bruker et utvalg av kilder for å danne deg et helhetlig bilde av både markedet, bransjen og selskapet selv.

Se AksjeNorge’s oversikt over et utvalg informasjonskilder