Å investere i en aksje i et børsnotert selskap trenger ikke nødvendigvis å være en engangshendelse. Du kan også investere jevnt og trutt i samme selskaper over tid.

På samme måte som du sparer jevnlig i fond, kan du spare jevnlig i aksjer. På denne måten går du inn som eier på ulike tidspunkt og til ulik kurs. Du kjøper aksjer over tid og går inn i markedet på ulike nivåer – enten månedlig eller med jevne intervaller. Ved å gjøre dette reduserer du risikoen for prismessige svingninger i selskapet du har troen på at vil levere over tid.

Ikke glem at du reduserer risiko ytterligere ved å spare i flere selskaper, og gjerne i flere bransjer. Det er også en kostnad forbundet med hver handel du gjør som må sees i sammenheng med dine investeringer. Se flere nyttige tips.

Vil du bli din egen fondsforvalter med faste månedlige trekk fra din konto?

I 2014 introduserte VPS en løsning hvor banker og meglere får muligheten til å tilby sine kunder en fast månedlig sparing i enkeltaksjer. Løsningen heter Aksjesparing og er en kostnadseffektiv tjeneste som skal stimulere til økt sparing i aksjer blant private investorer, ved at privatpersoner på en enkel måte får muligheten til å spare fast i aksjemarkedet hver måned.

Aksjesparing er en avtale som lar deg kjøpe aksjer i inntil fem forskjellige selskaper gjennom månedlige automatiske trekk, og det kreves ikke store beløp.

Dette passer for deg som vil spare langsiktig, ønsker høyere avkastning enn ved vanlig banksparing og er villig til å ta den risiko som investering i aksjemarkedet innebærer. Det kan sees på som å være sin egen porteføljeforvaler.

De viktigste fordelene med en spareavtale kontra vanlig aksjehandel er lavere kostnader og at du reduserer risiko ved å spare jevnlig til ulike nivåer, på samme måte som jevnlig sparing i fond.

Vil du spare månedlig i enkeltaksjer? Spør din bank eller megler om hvordan du kan få på plass en slik spareordning.