En aksjespareklubb er en klubb der et antall personer går sammen for å spare og eie aksjer. Det er både en spennende og lærerik måte å investere i aksjer på. Under følger noen ofte stilte spørsmål og svar om aksjespareklubber.

Q: Krever etablering av aksjespareklubb mye dokumenter og papirarbeid?

A: Det krever litt i oppstartfasen. For det første må dere registrere klubben som egen enhet. Det viktigste utover dette er at dere har en avtale dere i mellom. Denne bør regulere hvem som er ansvarlig for ulike handlinger, hvordan dere skal investere og hvordan midler fordeles, osv. Les en full oversikt over tips og råd og las ned et relativt enkelt forslag til vedtekter her.

Q: Hvordan bør vi registrere klubben?

A: Det anbefales at aksjespareklubber registreres i Brønnøysundregisteret/ enhetsregisteret. Klubben får da tildelt et organisasjonsnummer som brukes av megler/bank til å åpne en egen VPS-konto for klubben. Merk at nye regler trer i kraft fra og med 2018, som gjør at alle klubber bør ha et organisasjonsnummer knyttet til sin VPS-konto. Tidligere oppsett i VPS knyttet til personer vil ikke være mulig etter dette. Megleren og/eller banken dere velger kan være behjelpelig prosessen med å etablere aksjespareklubb, og/eller registrere aksjespareklubb på nytt ihht til de nye reglene som trer i kraft. Brønnøysund anbefaler generelt sett at en aksjespareklubb registreres som et sameie, selv om avvik kan forekomme. Registrering av tingsrettslig sameie.  

Q: Kan det være mulig å sette opp et AS og gi medlemmene eierandeler ut i fra investert beløp?

A: Ja, det er mulig. Husk da at å etablere et AS koster mer og innebærer en del mer papirarbeid for gruppen. Det kan også innebære mer komplekse elementer knyttet til skatt. Spesielt dersom det er ulike innskudd i AS / klubben. Dette kan dere tenke over ved valg av form.

Q: Hvor mye bør hver enkelt investere i klubben?

A: Man trenger ikke de store summene for å komme i gang. Vår anbefaling generelt er at man uansett størrelsen på summen til hver enkelt er så likeverdig som mulig. Det vil si like store investeringsbeløp per deltaker.