En aksjespareklubb er en klubb der et antall personer går sammen for å spare og eie aksjer. Det er både en spennende og lærerik måte å investere i aksjer på. Under følger noen ofte stilte spørsmål og svar om aksjespareklubber.

Q: Krever etablering av aksjespareklubb mye dokumenter og papirarbeid?

A: Det viktigste er at dere har en avtale dere i mellom. Denne bør regulere hvem som er ansvarlig for ulike handlinger, hvordan dere skal investere og hvordan midler fordeles, osv. Les en full oversikt over tips og råd og las ned et relativt enkelt forslag til vedtekter her. I tillegg må dere etablere en handelsavtale med en megler eller bank og registrere klubben i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer. Husk også at den megleren eller banken dere velger kan være behjelpelig i denne prosessen.

Q: Kan det være mulig å sette opp et AS og gi medlemmene eierandeler ut i fra investert beløp?

A: Å etablere et AS koster mye (30.000) og innebærer en del papirarbeid for gruppen. Det kan kan også innebære mer komplekse elementer knyttet til skatt. Spesielt dersom det er ulike innskudd i AS / klubben. Dette kan dere tenke over ved valg av form.

Q: Hvor mye bør hver enkelt investere i klubben?

A: Man trenger ikke de store summene for å komme i gang. Vår anbefaling generelt er at man uansett størrelsen på summen til hver enkelt er så likeverdig som mulig. Det vil si like store investeringsbeløp per deltaker.