Å spare i aksjemarkedet innebærer større mulighet for avkastning, men også større risiko enn å spare i for eksempel på bankkonto eller i pengemarkedet.

Risiko

Risiko

Ikke bare avhenger aksjemarkedet av hvordan selskapet i seg selv presterer, men det henger også sammen med bransjerelatert risiko og generell makroøkonomisk utvikling. Utviklingen i både markedet og selskaper svinger, og du kan oppleve dager med både tap og inntjening.

Men det finnes måter å redusere din egen risiko i aksjemarkedet. Første bud er å tenke langsiktig. Gjerne 5, helst 5-10 år fem i tid. Prøv å se for deg hvor aksjen eller fondet ditt er der fremme når du skal bestemme deg for hva du skal kjøpe eller selge. Det er få som klarer å time markedet til å ta ut raske gevinster ved å handle aksjer. Diversifiser din portefølje mellom ulike selskaper og sektorer og sats på selskaper som har hatt god historisk utvikling. Her kan du få flere nyttige tips.

 

Avkastning

Men skal du ha meravkastning på dine investeringer, må du ta risiko. Historisk sett er det ingen spareformer som har gitt større avkastning over tid enn aksjemarkedet.

Holberg Den tynne linjen

Mange lever i den villfarelsen at aksjemarkedet svinger rundt en horisontal linje (nullavkastning), mens faktum er at markedet har svingt rundt en årlig gjennomsnittsavkastning på ca. 10% (den grå linjen).
Holberg forvaltning