AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Her finner du ikke bare hvor mange som eier aksjer og hva de er verdt. Rapportene ser også på alder og kjønn, og hvor de som eier hvilke aksjer bor.

2018

Årsrapport 2018 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2018 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2018 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2018 – AksjeNorge

2017

Årsstatistikk 2017 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2017 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2017 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2017 – AksjeNorge

AksjeNorge – Statistikk porteføljer og antall aksjer 2011 til 2016

2016

Årsstatistikk 2016 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2016 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2016 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2016 – AksjeNorge

2015

Årsstatistikk 2015 – AksjeNorge

Tredje kvartal 2015 – AksjeNorge

Andre kvartal 2015 – AksjeNorge

Første kvartal 2015 – AksjeNorge

2014

Årsstatistikk 2014 – AksjeNorge

2013

Årsstatistikk 2013 – AksjeNorge

Du kan også motta disse rapportene direkte ved å melde deg på AksjeNorges nyhetsbrev. Har du spørsmål til statistikken, eller ønsker andre tall om nordmenn og nordmenns aksjeinvesteringer, kontakt post@AksjeNorge.no.