Børsnoterte selskaper, organisasjoner, meglere, banker og andre inviteres til å bli bidragsyter av stiftelsen AksjeNorge.

nettverk hvit

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse som drives på bakgrunn av årlige bidrag fra våre bidragsytere. Størrelsen på bidraget avhenger med størrelsen på selskapet eller organisasjonen og brukes i sin helhet på aktiviteter knyttet til kunnskapsformidling om privat eierskap, aksjer og verdipapirmarkedet i Norge.

Bidragsytere til AksjeNorge er

  • Børsnoterte selskaper
  • Finanskonsern
  • Verdipapirforetak og forvaltningsforetak
  • Bedrifter og organisasjoner med tilknytning til aksje- og verdipapirmarkedet
  • Næringslivets organisasjoner
  • Andre bedrifter, organisasjoner ol. med interesse for arbeidet AksjeNorge gjør

Hva får bidragsyterne tilbake?

  • En befolkning med større kjennskap til og interesse for aksjemarkedet og norsk næringsliv
  • Et større innslag av direkte og indirekte privat eierskap i norsk næringsliv
  • En positiv holdning til gode og konkurransedyktige rammebetingelser for aksjemarkedet og næringslivet generelt
  • En økt faglig kompetanse hos alle som omtaler og uttrykker seg om aksjemarked og næringsliv
  • Et større innslag av aksjemarkedsrelatert stoff i norsk allmennutdannelse og på høyskole/universitetsnivå
  • Et kompetansesenter til medlemmenes disposisjon
  • Mulighet til å delta på AksjeNorges arrangementer, forum og aktiviteter

For spørsmål, vennligst kontakt daglig leder Kristin Skaug på kristin.skaug@aksjenorge.no
eller +47 415 77 351