AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål å øke kunnskapen i befolkningen om aksjer og verdipapirmarkedene. Vi er på lik linje med våre samarbeidspartnere, opptatte av samfunnsansvar og bærekraft.

I hovedsak kan man si at vårt mandat som er å øke kunnskapen i den norske befolkning, er å ta samfunnsansvar. Dette er et ansvar vi forvalter på vegne av alle de selskaper og organisasjoner som gir oss økonomisk støtte til å gjennomføre dette arbeidet.

Bærekraftsmålene

FN har utarbeidet 17 bærekrafsmål (SDG). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Følgende er mest relevante for AksjeNorge: