Børs ABC er et foredrag for studenter og elever som gir en grunnleggende innføring i aksjer og aksjemarkedet. Foredraget tilpasses både videregående skoler, høyskoler og universiteter.

AksjeNorge arbeider aktivt for å øke kunnskapen om aksjemarkedet og aksjesparing blant private investorer i Norge. Dette gjør vi gjennom å holde foredrag og temadager for næringslivet, private organisasjoner – og studenter både på videregående og universitetsnivå. Vi har mer enn 15 års erfaring med å holde foredrag ved universiteter og høyskoler i Norge – og holder forelesninger ved NHH, BI i Oslo, NTNU, UiO samt diverse høyskoler og videregående skoler over hele landet.

Foredraget forutsetter ikke nødvendigvis forkunnskaper om temaet, og det er heller ikke nødvendig å være tilknyttet en spesiell fagretning for å ha utbytte av foredraget. Tilbudet går til alle som har en interesse av å lære om hvordan verdipapirmarkedet fungerer, og hvordan en selv kan bli en aktør på dette markedet. Vi håper i tillegg å kunne gi et innblikk i historien til det norsk markedet, noe av filosofien bak opprettelsen av markedet og hvilken rolle etikk og moral har i ett ellers kynisk miljø. Dersom det er interesse for det, forsøker vi også å trekke tråder mellom det offentlige og det private – mellom politikk og marked. Vi søker også å tilpasse hvert foredrag best mulig til de ønsker og kvalifikasjoner elevene/studentene har, og det er derfor fullt mulig å kombinere komponenter fra Børs ABC med andre temaer for å sette sammen et så helhetlig program som mulig.

Foredrag tilbys gratis til studenter og elever, mens evt kostnader knyttet til reise må dekkes av skolen/studentorganisasjonen. Som supplement til foredraget kan deltakere også få utdelt et eksemplar av «Aksjer for alle» – et hefte med grundig introduksjon til aksjemarkedet. Dette må i så fall bestilles i forkant. Pris på hefter på forespørsel.

Henvendelser kan sendes til post@aksjenorge.no.

Foredraget «BørsABC» – introduksjon til børs og marked

Foredraget finnes i to versjoner – én for universiteter og høyskoler og én for videregående skoler. Presentasjonen kan skreddersys utfra ønskene til de ulike læringsstedene, basert på følgende hovedpunkt

  • Hva er børs, aksjer, meglere, kurser, VPS, etc?
  • Hvordan bli aksjonær?
  • Beskrivelse av de viktigste aktørene i markedet
  • Avklaring av sentrale begrep som første- og annenhåndsmarkedet
  • Gjennomgang av forholdet mellom risiko og avkastning
  • Ulike spareformer i verdipapirmarkedet – og sentrale begrep knyttet til disse
  • Historisk utvikling på Oslo Børs og internasjonalt
  • Hvilke faktorer påvirker aksjemarkedet?
  • Gjennomgang og forklaring av de ulike indeksene – nasjonale og internasjonale