AksjeNorge definerer en aksjespareklubb som en bobby-basert klubb der flere personer med felles interesser og kjennskap til hverandre går sammen om å eie aksjer. Det er både en spennende, sosial og lærerik måte å eie aksjer på. Under følger noen ofte stilte spørsmål og svar om aksjespareklubber.

Q: Krever etablering av aksjespareklubb mye dokumenter og papirarbeid?

A: Det krever litt i oppstartfasen. For det første må dere registrere klubben som egen enhet. Det viktigste utover dette er at dere har en avtale dere i mellom. Denne bør regulere hvem som er ansvarlig for ulike handlinger, hvordan dere skal investere og hvordan midler fordeles, osv. Les en full oversikt over tips og råd.

Q: Hvordan bør vi registrere klubben?

A: Det anbefales at aksjespareklubber registreres i Brønnøysundregisteret/ enhetsregisteret. Klubben får da tildelt et organisasjonsnummer som brukes av megler/bank til å åpne en egen VPS-konto for klubben. Merk at nye regler trer i kraft fra og med 2018, som gjør at alle klubber må ha et organisasjonsnummer knyttet til sin VPS-konto. Tidligere oppsett i VPS knyttet til personer vil ikke være mulig etter dette. Megleren og/eller banken dere velger kan være behjelpelig prosessen med å etablere aksjespareklubb, og/eller registrere aksjespareklubb på nytt ihht til de nye reglene som trer i kraft. Brønnøysund anbefaler generelt sett at en aksjespareklubb registreres som et sameie, selv om avvik kan forekomme. Registrering av tingsrettslig sameie.  

Q: Hvordan går vi frem for å søke om å bli tingrettslig sameie?

A: Dette vil din bank/megler som er kontofører for deres VPS-konto kunne hjelpe deg med. AksjeNorge anbefaler også at dere bruker tid på å lese veiledningen fra Brønnøysund. I veiledning finner dere eksempler på hva en søknad skal inneholde og hva som skal legges ved. Brønnøysund kan også kontaktes direkte dersom dere har spørsmål.

Q: Vi fikk avslag på vår søknad om å bli registrert som et tingrettslig sameie. Hva gjør vi?

A: Dersom det er tingrettslig sameie som er den riktige selskapsformen for dere, bør dere se om dere har utformet søknad og vedlegg i tråd med veiledningen fra Brønnøysund. I veiledning finner dere eksempler på hva en søknad skal inneholde og hva som skal legges ved. I Brønnøysund sitt avslag vil de også beskrive hvorfor dere fikk avslag. En ny søknad kan utformes på riktig måte og sendes inn på nytt. Og igjen: Brønnøysund kan kontaktes direkte dersom dere har spørsmål og vil sikre at ingenting er oversett i andre runde.

Q: Kan det være mulig å sette opp et AS og gi medlemmene eierandeler ut i fra investert beløp?

A: Ja, det er mulig. Husk da at å etablere et AS koster mer og innebærer en del mer papirarbeid for gruppen. Det kan også innebære mer komplekse elementer knyttet til skatt. Spesielt dersom det er ulike innskudd i AS / klubben. Dette kan dere tenke over ved valg av form.

Q: Hvor mye bør hver enkelt investere i klubben?

A: Man trenger ikke de store summene for å komme i gang. Vår anbefaling generelt er at man uansett størrelsen på summen til hver enkelt er så likeverdig som mulig. Det vil si like store investeringsbeløp per deltaker.