Fra 2021 kommer «Egen Pensjonskonto» og da må 1,4 millioner nordmenn ta stilling til hvor de ønsker å oppbevare pensjonen opptjent via nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Egen Pensjonskonto blir en konto der pensjonskapital fra Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere vil bli samlet såfremt du ikke ber om det.

I Norge er det opptil hver enkelt arbeidsgiver å selv beslutte hvilken pensjonsleverandør man bruker til de ansattes pensjonsordning. Med pensjonsreformen fra 2005 ble Innskuddspensjon innført hos de fleste selskaper. I Norges største bedrifter og banknæringen beholdt man Ytelsespensjon for ansatte over 40 år. I ettertid er de fleste nå over på Innskuddspensjon. Det betyr at de fleste som har byttet jobb de siste årene, sitter med kanskje flere Pensjonskapitalbevis hos ulike leverandører. Med ny ordning får du større frihet til å velge hvor pensjonen din forvaltes.

Innskuddspensjon

Alle arbeidsgivere er pålagt å spare en prosentsats av din lønn til din fremtidige pensjon. Det er lovfestet at denne oppsparingen skal utgjøre minst 2% av din lønn (før skatt). De som ikke er omfattet av dette regelverket er de som jobber i mindre stillingsbrøk enn 20% og der det er færre enn to hele årsverk.

Din arbeidsgiver sparer årlig til din innskuddspensjon hos en. Innskuddet er normalt en prosentsats av lønn fra første krone til 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får på pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Det er du som bestemmer hvordan pengene skal investeres.

Hvor mye du får i innskuddspensjon avhenger av flere ting:

  • Hvor mye din arbeidsgiver sparer til deg (hva er prosentsatsen din?)
  • Hva du har i lønn
  • Hvor mange år du jobber
  • Hvilken avkastning du har på pengene (avhenger av fordelingen mellom aksjer og renter)

Når du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon, får du et Pensjonskapitalbevis, som er en slags innskuddspensjon som ikke får tilført nye penger og som forvaltes ut fra den avtale tidligere arbeidsgivere avtalte den gang. Det er greit å merke seg at da Innskuddspensjon kom, valgte mange arbeidsgivere å vekte lavt (ha lite) med aksjefond i pensjonen. Det betyr at med et stigende aksjemarked, vokser ikke denne pensjonen like mye. Det siste året har en del arbeidsgivere gitt egne ansatte høyere aksjeandel, men dette bestemmer du faktisk selv. Du må bare logge deg inn og gjøre endringer.

Eksempel med ulike jobber:

Vi har laget et eksempel for en tenkt person Kari Nordmann. Kari har jobbet i ca 11 år etter studier. Hun har hatt 4 tidligere jobber som har medført 4 Pensjonskapitalbevis hos ulike livselskap (Nordea, DNB, Storebrand, Gjensidige). Og hennes Pensjonskapitalbevis utgjør i sum kr 145.000. Disse Pensjonskapitalbevisene kunne hun uavhengig av nåværende arbeidsgiver samle. Men Kari synes pensjon er vanskelig og har ikke gjort noe. Kari tjener idag kr 450.000, jobber for Kalles Kaffebrenneri og bruker Nordea som bank. I tillegg har hun en brukskonto DNB fra gammelav som hun følger med på via Spare-appen. Hun har sett Pensjonskapitalbevisene sine hos både Nordea og DNB men ikke gjort noen endringer. Hos Kalle innbetales alle ansattes pensjon til Storebrand, hvor hun selv ikke er kunde.

Egen Pensjonskonto

Finansminister Siv Jensen delte på Finans Norges Pensjonskonferanse i desember at Egen Pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021 som planlagt. Les  sammendrag >

Egen Pensjonskonto blir en konto der pensjonskapital fra Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere vil bli samlet såfremt du ikke ber om det.

Tilbake til eksempelet med Kari:

Når Egen Pensjonskonto kommer, vil Karis 4 Pensjonskapitalbevis overføres til Storebrand den 1.april 2021 hvis hun ikke sier at hun ikke ønsker dette. Ulempen for Kari er at hun ikke ser pensjonen i banken hun bruker til daglig. Fordelen er at nå er alt samlet på ett sted og hun får mest sannsynlig lavere årlige administrasjonskostnader i tillegg til mye bedre oversikt.

Karis kollega Petter er mer skeptisk. Han bruker DNB som bank og har pensjonskapitalbevisene sine der. Inntil videre vil ikke han flytte nåværende Innskuddspensjon til DNB, men Pensjonskapitalbevisene vil han ihvertfall ikke flytte til Storebrand. Han er usikker på om Storebrand er biilligere eller dyree enn DNB. Hvis DNB er dyrere, vil han ikke flytte dagens ordning dit, for denne merkostnaden vil ikke arbeidsgiver dekke. Og han er opptatt av at de tilbyr litt ulike fond.

Mange fordeler men vær våken

Så ja – Når 2021 kommer blir alt mye enklere og mer samlet. Men livselskaper og banker vil slåss om deg. Hva som blir fasiten vet faktisk ingen. Men det viktigste du gjør er å få bedre oversikt og sikre riktig fordeling mellom aksjer og renter.

 

Merk at denne artikkelen er under arbeid og at fortsatt er ikke alle brikker og lover på plass. Oslo, 13/01/2020