Når Egen Pensjonskonto innføres 1. januar 2021, blir du som arbeidsgiver pliktig til å informere og veilede dine ansatte (kilde: Finans Norge). Men fortvil ikke! Skiftelsen AksjeNorge er bevilget støtte fra Finansmarkedsfondet for å utarbeide informativt opplæringsmateriell og pensjonsseminar (webinar) om Egen Pensjonskonto.

Kunnskapspakken vil publiseres på disse nettsidene, tilrettelagt for deling videre. Alt materiale skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. Det skal ikke brukes i kommersielt øyemed. Men du som arbeidsgiver kan dele dette på dine egne interne nettsider eller i e-post til ansatte etc.

Meld interesse

For å sikre at du får beskjed når materialet er klart, fyll ut vedlagte skjema og du vil motta en e-post fra oss. Tilgang og bruk av materialet er kostnadsfritt. (link kommer i uke 43)

Inntil videre

Inntil videre, forsøk å sette deg inn i hva Egen Pensjonskonto betyr. Sjekk vår side med Spørsmål & Svar >

Husk at selv om betaling inn på innskuddspensjon føles som en økonomisk belastning, så synliggjør denne verdien for dine ansatte. Sparing til pensjon bør ansees som en del av lønnsbetingelsene og vil mest sannsynlig sees på som noe svært positivt.

De ansatte kan selv velge hvordan denne pensjonen forvaltes. Sikre at dine ansatte har riktig kunnskap for å gjøre kloke og langsiktige valg for sin pensjon.