AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge. Vi utfører også landsdekkende undersøkelser for å kartlegge spare- og investeringsvaner i aksjemarkedet.

Utover dette utabeider AksjeNorge statistikk på forespørsel knyttet til private aksjonærer både når det gjelder alder, geografi og mer. Alle tall er sammensatt på bakgrunn av tallmateriale fra Verdipapirsentralen (VPS). Dersom du ønsker å motta rapportene direkte, kan du melde deg på AksjeNorges nyhetsbrev. Du finner påmelding på nettsiden.

Viste du at under 4% av børsens verdier er eid av privatpersoner i Norge? I våre naboland ligger dette tallet på hele 10%.