På denne siden deler vi nylige opptak fra gjennomførte webinarer

Gjennom hele året inviterer vi til gratis nettmøter, også kalt webinarer, ofte i samarbeid med en av stiftelsens mange støttespillere. I hvert webinar møter du som regel 1-2 analytikere, forvaltere eller andre eksperter som deler av sin kunnskap om en sektor eller et marked. Foredragene er som regel på 15-20 minutter med etterfølgende spørsmål fra publikum som besvares. Webinarene er sjelden lengre enn 30 – 45 minutter. Alle våre webinarer finner du på Youtube-kanalen vår >

Private Equity – med Carnegie Fonder

I dette webinaret hører du en presentasjon av forvalter Tom Berggren i Carnegie Fonder. Webinaret ble gjennomført 9. november 2022 der Berggren var på jobbreise i Florida, USA, og deltok derfra, mens AksjeNorges representant satt i Oslo.

Bærekreaftige investeringer med Carnegie Fonder

Korrekt tema er «Derfor øker bærekraftselskaper muligheten til avkastning». I dette webinaret hører bærekraftsansvarlig og forvalter Mona Strömbberg fra Carnegie Fonder. Strömbberg satt i Sverige og AksjeNorge i Nordea da webinaret ble gjennomført torsdag 10. november 2022.

Se flere av våre webinarer på Youtube >

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.