Tredjeplass – Globaliseringsbølgens nye forplantninger