Trondheim 2017 – Norden – Verdens beste investeringsunivers ved Holberg fondene