Bergen 2017 – Norden – verdens beste investeringsunivers ved Holberg fondene