Stavanger 2017 – Makrobildet og oljeutsikter høsten 2017 ved Nordea