Oslo 2017 Norden – Verdens beste investeringsunivers ved Holberg Fondene