5 Globale vekst- og frontiermarkeder – Kjetil Melkevik, HolbergFondene