9 Spennende sektorer og selskaper – Mads Johannesen, Nordnet