3 Global Sjømat, et hav av muligheter – Steinar Hauge, HolbergFondene