1 Kort introduksjon for nybegynnere – Karl Oscar Strøm, Pareto Sec