3 Det egentlig indeksforvaltning handler om – Jon Nerseth, Noon Invest