Egen Pensjonskonto er planlagt å innføres fra 1. januar 2021. Merk at fortsatt er ikke forskriften som bestemmer når loven om Egen Pensjonskonto skal tas i bruk, men det ser ut som om finansbransjen er klare for start 1. januar 2021.

Innledende: Derfor får du Egen Pensjonskonto

Hvis du jobber i privat næringsliv er det sannsynlig at du bytter arbeidsgiver flere ganger i din karriere. Med innskuddspensjonsordninger vil du etter hvert ha en del Pensjonskapitalbevis. Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis er pensjonssparing med investeringsvalg. Det betyr at du selv kan bestemme hvilken pensjonsprofil du ønsker, eller hvilke risiko du ønsker på sparingen. Er du ung, ønsker du kanskje høy aksjeandel. Men hvis du er over 55 år, ønsker du mer forutsigbarhet for din pensjon og dermed redusere risikoen ved å senke aksjeandelen. Vi vet at kun 5-10% har sjekket hva de har og hvordan pensjonen er forvaltet. Enda færre har gjort endringer.

Med Egen Pensjonskonto får vi lønnsmottakere større ansvar og frihet over verdiutviklingen i vår pensjon opptjent via arbeidsgivere:

  • Det blir enklere å få oversikt
  • Det blir mest sannsynlig lavere løpende kostnader (som i dag spiser av avkastningen)
  •  Det skal være enklere å endre pensjonsprofil / fond å investere i

1: Hvem får Egen Pensjonskonto?

1,5 millioner nordmenn som i dag jobber i privat næringsliv hvor man har Innskuddspensjon hos arbeidsgiver. Har du Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere, vil disse også samles på Egen Pensjonskonto.

2: Har du bare Pensjonskapitalbevis?

Hvis du ikke lengre jobber i en bedrift med Innskuddspensjonsordning men har Pensjonskapitalbevis (PKB) vil du ikke få en Egen Pensjonskonto.

Skulle du senere bytte jobb eller begynne i en bedrift igjen som har Innskuddspensjon, opprettes automatisk en Egen Pensjonskonto for deg hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

3: Kan jeg selv åpne en Egen Pensjonskonto?

Nei, det er pensjonsleverandøren der din Innskuddspensjon forvaltes som oppretter din Egen Pensjonskonto. Denne pensjonsleverandøren har din arbeidsgiver valgt.

4: Hvordan samles alt på Egen Pensjonskonto?

Pensjonsleverandøren der du har din Innskuddspensjon i dag er førende. Det vil si pensjonsleverandøren gjennom nåværende arbeidsgiver, dvs den arbeidsgiver du har 1. januar 2021.

Denne pensjonsleverandøren hos nåværende arbeidsgiver vil få overført alle dine Pensjonskapitalbevis fra de ulike leverandører til seg. Alle dine Pensjonskapitalbevis blir samlet og vil ikke lengre bestå av flere ulike avtaler. Pensjonskapitalbevisene kan ikke splittes opp igjen senere. Men du kan overføre det nye samlede Pensjonskapitalbeviset til en selvvalgt leverandør. Du kan også bruke en selvvalgt pensjonsleverandør på din Innskuddspensjon.

I første kvartal 2021 vil det være en reservasjonsperiode hvor du selv kan gi beskjed om at du ikke ønsker at dine Pensjonskapitalbevis samles på Egen Pensjonskonto. Etter fristen er det ikke mulig å splitte opp Pensjonskapitalbevisene som er samlet.

For dine pensjonskapitalbevis som flyttes, betyr det i praksis at dine fondsandeler hos de ulike pensjonsleverandørene selges og beløpet overføres til pensjonsleverandøren for Innskuddspensjonen som har opprettet en Egen Pensjonskonto i ditt navn. Her vil det nye samlede Pensjonskapitalbeviset kjøpe samme fond som din Innskuddspensjon er investert i. Dermed gjøres hele flyttingen for deg og sikrer lik fondsforvaltning på hele din Tjenestepensjon.

5: Hvordan vet jeg om jeg har Pensjonskapitalbevis?

Logg deg inn på den offentlige portalen kalt www.dinpensjon.no  Her ser du alle dine Pensjonskapitalbevis, Fripoliser, IPS, Pensjonskonto, Egen Pensjonskonto (etter hvert), Innskuddspensjon, m.m. Her vil du se pensjonsleverandørene og saldo.

På www.dinpensjon.no kan du reservere deg mot at dine Pensjonskapitalbevis flyttes til pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver.

Du kan også logge deg inn med BankID hos de ulike pensjonsleverandørene og få full oversikt over hva du har hos dem, hvilken pensjonsprofil som er valgt (fondsvalg) og hvordan utviklingen har vært (inkl. kostnader).

6:  Hvorfor vil jeg ikke samle alle mine PKB i ny Egen Pensjonskonto?

Mest sannsynlig vil 98% av alle nordmenn som får Egen Pensjonskonto like at alt samles ett sted. Men du som har preferanser på hvilke fond du ønsker å være investert i, vil oppdage at det er ikke de samme fondene som tilbys hos de ulike pensjonsleverandørene. Derfor vet vi at en mindre gruppe nordmenn vil velge å  benytte seg av reservasjonsretten i første kvartal 2021.

Et eksempel på hvorfor du kanskje ikke vil flytte: La oss si du har Pensjonskapitalbevis hos Bank A og valgt et Teknologifond som pensjonsleverandøren av Egen Pensjonskonto ikke har. Da kan du benytte reservasjonsretten mot flytting, eller du kan flytte hele Egen Pensjonskonto til Bank A for å få deres fond.

7: Hvem dekker kostnadene?

Når du har alt samlet i Egen Pensjonskonto hos pensjonsleverandøren til din arbeidsgiver, har de allerede forhandlet om priser på årlige kostnader og forvaltning. Disse kostnadene dekker arbeidsgiver, også de på Pensjonskapitalbevisene som tidligere var hos andre leverandører.

Men, flytter du hele eller deler av pensjonen til andre pensjonsleverandører, dekker nåværende arbeidsgiver kun de kostnader som de normalt ville betalt. Mer-kostnader fordi du velger en dyrere pensjonsleverandør, vil belastes deg (dvs. trekkes fra pensjonssparingen). Her kommer det flere detaljer etterhvert som regelverket ferdigstilles.

8: Hvorfor er Reservasjonsperioden viktig?

Siden det er mer enn 1,5 millioner nordmenn med Innskuddspensjon og det å samle alt er i de fleste tilfeller noe positivt for de fleste, vil vi alle i 1. kvartal gi en slags passiv aksept for at pensjonsleverandøren til arbeidsgiver samler pensjonen hos seg. Siden en mindre gruppe allerede har et forhold til hvor og hvordan deres Pensjonskapitalbevis forvaltes, får disse muligheten til å reservere seg mot flytting og samling av alle sine Pensjonskapitalbevis.

Du kan registrere deg på www.dinpensjon.no for å bruke reservasjonsretten. Her krysser du av for hvilke avtaler du ikke ønsker å flytte (merk at ikke alle løsninger er klare før loven er implementert, antagelig først 1. januar 2021  – 1. april 2021.

Se også punkt 6. om hvorfor du ikke vil ønske å samle alt.

9. Jeg som er ung og kun vært ansatt under 12 mnd – hva skjer hvis jeg slutter i jobben?

Fra 2021 er en gledelig nyhet for alle som slutter før de har jobbet ett helt år:  Samtidig med at egen pensjonskonto innføres, oppheves dagens krav om at man må jobbe i minst 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis. Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil derfor få utstedt et pensjonskapitalbevis, uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Flere arbeidstakere med korte arbeidsforhold og hyppige jobbskifter, vil med dette sikres pensjonsopptjening.  (kilde: Finans Norge)

Andre spørsmål?

Vi vil oppdatere denne listen løpende frem til årsskiftet.

Se også Q&A hos Finans Norge. Finans Norge har vært svært sentral i koordineringen av samarbeidet mellom pensjonsleverandører for å sikre best mulig løsning for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsleverandørene.