Denne siden er oppdatert 30. november 2021

AksjeNorge forholder seg til enhver tid gjeldene regelverk. Nå har vi aksjekvelder i Oslo 2. desember og i Bergen 6.desember.

Nye anbefalinger og regler ble presentert i Stortinget 30.november og er gjeldende fra 1. desember. Vi i AksjeNorge er opptatt av at våre deltagere føler seg trygge på våre arrangementer. Informasjonen nedenfor er på ingen måte fullstendig men dekker det mest relevante i forhold til deltagelse på våre aksjekvelder i desember 2021. Leser du dette i 2022, må du anta at informasjonen er utgått på dato.

Vi i AksjeNorge anmoder våre deltagere som er syke, føler seg syke eller kan oppfattes som syke (f.eks. hoster mye) om å avstå fra fysisk deltagelse på våre aksjekvelder. Vi vil gjøre opptak av de fleste foredragene og dele disse på våre nettsider før jul!

På våre arrangementer vil vi dele ut munnbind til de som ønsker dette. Det vil ikke være mulig å holde en meter avstand på aksjekveldene. Forsøk allikevel å vise hensyn. Bli hjemme hvis du er syk. Bruk helst munnbind om det er mulig. Ikke oppfordre til å ta andre i hånden.

Nye råd om munnbind:

Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Lokale regler i Oslo Kommune >

Lokale regler  i Bergen Kommune >

Nye påbud knyttet til smittede:

Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert.

For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test.

For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Regler for smittede:  Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Våre enkle tiltak

Siden det fortsatt ikke er en begrensning på antall deltagere på et arrangement eller krav om en meter avstand på deltagerne, er det normalt oppsett i konferanse-salene. Allikevel har vi valgt å tillate noe lavere deltagelse enn tidligere år.

Munnbind

Vi deler ut munnbind til deltagere som ønsker dette

Håndsprit

Det vil være håndsprit (antibac) tilgjengelig i utstillingsområdene

Smitte-sporing

Vi forutsetter at alle deltagere allerede har lastet ned den offentlig norske Smittespore-appen. Siden alle deltagere har måttet registrere seg på forhånd for deltagelse, betyr det at vi har alles navn og mail-adresser. Dersom krav om smittesporing innføres som arrangør, vil vi ha en løsning på dette når deltagerne kommer.

Forbehold:

Du har selv et eget ansvar for å sette deg godt inn i de regler som gjelder for deg. Informasjonen på denne siden er svært forenklet for å sikre at de mest elementære reglene er kjente for deltagere på våre arrangementer. Ser du at informasjonen er uriktig eller gammel, vennligst sjekk nærmere på FHI’s nettsider eller din egen kommune.