Stiftelsen AksjeNorge jobber hele året med større og mindre prosjekter.

Hovedformålet med våre prosjekter er å dele kunnskap om aksje- og verdipapirmarkedet. Målgruppen for prosjektet må passe inn under én av våre allerede tre hoved målgrupper:

 • Befolkningen generelt
 • Elever i videregående skole og studenter
 • Ansatte i selskaper med aksjeprogrammer

Faste prosjekter hvert år:

 • Den store Aksjekvelden: Gratis aksjekvelder i 5 storbyer på høsten. I samarbeid og med økonomisk støtte fra stiftelsens bidragsytere tilstede på kveldene. De siste årene mer enn 3.000 deltagere tilsammen.
 • Den store Selskapskvelden: Gratis seminar i Oslo på våren der Oslo Børs og AksjeNorge inviterer til en kveld med 8 børsnoterte selskaper på scenen og 3-4 analytikere med sine betraktninger. Oslo Børs tar dekker majoriteten av kostnadene men vi mottar også økonomisk støtte fra stiftelsens bidragsytere tilstede. De siste årene har vi hatt ca 750 deltagere.
 • Kvartalsvis og årlig statistikk om nordmenns sparing i aksjer og egenkapitalbevis.
 • Makrokonkurransen  – en skrivekonkurranse for elever i Videregående skole
 • BØRS ABC: Skolebesøk, høyskolebesøk og deltagelse på webinarer og podcasts, med formål å dele kunnskap om aksjer og verdipapirer.
 • Global Money Week – en uke med fokus på sparing for unge. I samarbeid med OECD. Normalt i mars. Ble avlyst/utsatt i 2020.

Løpende prosjekter:

 • Det store prosjektet fremover: Allmennopplysningsprosjektet «Egen pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen«, finansiert av Finansmarkedsfondet. Kunnskapsopplegg ifm lansering av Egen pensjonskonto januar 2021. Inkluderer video, spørreundersøkelse, pensjonsquiz, pensjonsseminar m.m.
 • Revidere og lage ny utgave av heftet «Aksjer for alle»
 • En serie med nye hefter om aksjer og verdipapirer (Temaer: Grunnleggende, trading, sparing for barn og pensjon)
 • Videre-utvikling av vårt aksjespill for VGS-elever
 • Webinarer og podcast
 • Lage ny aksjequiz
 • Weboptimalisering av nettsidene (får ekstern bistand)
 • Generelt kommunikasjonsmateriell tilpasset ulike målgrupper.

Tidligere prosjekter:

«Kvinnekveld om aksjer, bærekraft og pensjon – et pilotprosjekt» – et kvinneevent for å synliggjøre og teste egne kvinnekvelder om aksjer og sparing i verdipapirer. Finansiert av Finansmarkedsfondet i 2018/2019.

«Aksjemarkedet på 60 minutter» – opplæringspakke med bl.a. animert video, aksjequiz etc. Finansiert av Finansmarkedsfondet, i 2016/2017.

«Aksjer for alle«, et hefte om aksjer og verdipapirer, utviklet i samarbeid med Oslo Børs. (2015/2016)

«Finansiell forståelse» – en spørreundersøkelse i samarbeid med OECD, finansiert av Finansmarkedsfondet, i 2015/2016.