AksjeNorge og Danske Bank 9 feb 2021 til nettsider 2

Presentasjonen er laget til seminar gjennom Danske Bank 9 feb 2021. Ved gjenbruk, husk å vise til AksjeNorge.