Stiftelsen AksjeNorge bidrar til økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjer og verdipapirmarkedene

NY Aksjestatistikk!

Med data fra Euronext Securities (VPS) lager vi kvartalsvise rapporter om privat eierskap.

Lær om aksje- og fondssparing

Med digital-opplæringen "Aksjemarkedet på minutter" får du enkel introduksjon om aksjer, fond og pensjon.

Aksjer for ansatte

Å investere i eget selskap ved å delta i aksjespareprogram kan være både lønnsomt og motiverende. Vi bidrar med informasjon til både arbeidsgiver og ansatte.

Ta Aksjequizen