Stiftelsen AksjeNorge bidrar til økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjer og verdipapirmarkedene

VGS-elever og studenter

Vi har egne initiativ rettet mot elver ved videregående skole og studenter ved høyskoler og universiteter.

Se digitalt aksje-kurs

"Aksjemarkedet på noen minutter" er en digital kunnskapspakke som gir deg grunnleggende kunnskap om aksjemarkedet.

Aksjer for ansatte

Å investere i eget selskap ved å delta i aksjespareprogram kan være både lønnsomt og motiverende. Vi bidrar med informasjon til både arbeidsgiver og ansatte.

Ta Aksjequizen