Vi arbeider aktivt med å fremme ulike sider ved privat eierskap i Norge. Aksjesparingsordninger for ansatte er dermed et av våre fokusområder. Aksjer for ansatte er positivt for både arbeidstaker og arbeidsgiver, samt norsk næringsliv i sin helhet.

Undersøkelser vi har foretatt, viser at slike aksjespareprogrammer har en klar positiv påvirkning på selskapet – ved å skape både engasjement og lojalitet blant ansatte. For deltakerne er programmet verdifullt – de får en ekstra avkastning på arbeidet sitt – og bidrar til egen sparing på en annen måte.

AksjeNorge’s aktiviteter inkluderer å aktivt bidra til å etablere og gjennomføre Aksjesparingsprogram for ansatte, og å være en uavhengig kilde til informasjon for de ansatte og å være en pådriver for gode rammevilkår for Aksjesparingsprogram.