Ny aksjestatistikk for 2.kvartal 2024 er klar og aldri før har flere kvinner enn menn funnet veien til børsen!

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge. Vi utfører også landsdekkende undersøkelser for å kartlegge spare- og investeringsvaner i aksjemarkedet.  Alle tall er sammensatt på bakgrunn av tallmateriale fra Verdipapirsentralen (VPS).

Viste du at nå eier nordmenn rekordhøye 4,78% av børsens verdier er eid av privatpersoner i Norge? Men i våre naboland ligger dette tallet på hele 10%.

Last ned ny aksjestatistikk for 2. kvartal 2024 her >

Last ned grafpakke (pdf) >

Se tidligere rapporter her >

Journalister og media

Dersom dere ønsker mer informasjon eller en samtale om aksjestatistikken, så ta kontakt med daglig leder kristin.skaug@aksjenorge.no mobil 415 77 351