Stiftelsen AksjeNorge bidrar til økt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene. Vi ønsker at alle skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan aksjemarkedet fungerer, samt på hvilken måte man selv kan spare og investere i aksjer og fond.

AksjeNorge ble stiftet i 1993 av en rekke børsnoterte selskaper, LO, NHO, Oslo Børs, Rederiforbundet, VPS, Gjensdige, KLP, Statoil og flere forvaltningsselskaper og meglerhus. Samtlige bidragsytere ønsket at befolkningen i Norge skulle få økt kunnskap om å spare i aksjemarkedet, fra en uavhengig og ikke-kommersiell aktør.

AksjeNorge hadde opprinnelig kontor på Oslo Børs, før stiftelsen i flere år delte kontorer med andre aktører. Fra og med februar 2015 flyttet AksjeNorge igjen inn i børsbygget for å få enda mer nærhet til børsen og dens virksomhet.

Stiftelsen arbeider i et langsiktig perspektiv mot tre målgrupper; befolkningen generelt, studenter og elever, samt mot aksjespareprogrammer for ansatte i børsnoterte selskaper. I dette arbeidet fokuserer vi blant annet på godt kommunikasjonsmateriell, kartleggingsundersøkelser av kunnskap og bearbeiding av statistikk knyttet til ulike former privat aksjesparing, samt arrangementer som er tilgjengelig for alle med interesse for aksjemarkedet og selskaper notert på Oslo Børs.

AksjeNorge drives på bakgrunn av støtte fra børsnoterte selskaper, fondsforvaltere, meglerhus, private bedrifter og organisasjoner som ønsker mer kunnskap om aksjer og aksjemarkedet blant privatpersoner i Norge. Se en full oversikt over våre bidragsytere og samarbeidspartnere.

Har du innspill eller kommentarer til AksjeNorge? Ikke nøl med å ta kontakt på post@aksjenorge.no.