Desto tidligere man får finansiell kunnskap, desto tidligere får man et bevisst forhold til sin egen privatøkonomi. AksjeNorge bidrar til å gi elever og studenter kunnskap om aksjer og aksjemarkedet gjennom en rekke aktiviteter.

NB: Den årlige Makrokonkurransen er satt på pause inntil vi har et bedre oppsett for evaluering av innleveringer. 

Skolens timeplan inneholder ikke så mye pensum knyttet til børs, aksjer, investeringer og sparing. Ofte begrenses også det man lærer om aksjemarkedet i skolen, til engasjementet akkurat den skolen og akkurat den læreren har. Vi arbeider dermed med å øke denne kunnskapen. Først og fremst gjennom å være en pådriver til å få mer børs og finans inn i pensum, men også gjennom arrangementer, konkurranser, undervisningsmateriell og annet informasjonsmateriell på forespørsel.

Dersom man har grunnleggende kunnskap om aksjer og aksjemarkedet er det lettere å forstå mye av dynamikken i næringslivet rundt oss. Å ha kjennskap til hvordan man kan handle aksjer og aksjefond, og hvorfor dette kan være en god investering er også viktig. Aksjesparing er dermed sentral kunnskap innen personlig økonomi. Det er viktig å ha kunnskap om gjeld og kreditt fra tidlig alder, men også kunnskap om sparing og de ulike spareformene som finnes. Dess tidligere man begynner å spare i aksjemarkedet, dess større avkastning får man over tid.