Desto tidligere man får finansiell kunnskap, desto tidligere får man et bevisst forhold til sin egen privatøkonomi. AksjeNorge bidrar til å gi elever og studenter kunnskap om aksjer og aksjemarkedet gjennom en rekke aktiviteter.

Skolens timeplan inneholder ikke så mye pensum knyttet til børs, aksjer, investeringer og sparing. Ofte begrenses også det man lærer om aksjemarkedet i skolen, til engasjementet akkurat den skolen og akkurat den læreren har. Vi arbeider dermed med å øke denne kunnskapen. Først og fremst gjennom å være en pådriver til å få mer børs og finans inn i pensum, men også gjennom arrangementer, konkurranser, undervisningsmateriell og annet informasjonsmateriell på forespørsel.

Dersom man har grunnleggende kunnskap om aksjer og aksjemarkedet er det lettere å forstå mye av dynamikken i næringslivet rundt oss. Å ha kjennskap til hvordan man kan handle aksjer og aksjefond, og hvorfor dette kan være en god investering er også viktig. Aksjesparing er dermed sentral kunnskap innen personlig økonomi. Det er viktig å ha kunnskap om gjeld og kreditt fra tidlig alder, men også kunnskap om sparing og de ulike spareformene som finnes. Dess tidligere man begynner å spare i aksjemarkedet, dess større avkastning får man over tid.

Skolebesøk på VGS og høyskoler

Er du lærer og ønsker at dine klasser skal få en egen time om børs og aksjer? Vi videreutvikler stadig vår opplæringspakke kalt Børs ABC som består av et foredrag og et aksjespill på slutten av timen. Aksjespillet er en gruppeoppgave på 20 minutter som skaper mye engasjement hos elevene.

Norge er et langt land og vårt kontor er «dessverre» i Oslo. Allikevel reiser vi noe rundt til skoler langt unna Oslo. Med noe planlegging er det kanskje mulig? Ta kontakt med daglig leder for å høre om hva som kan passe.

AksjeNorge har gjennom flere år arrangert Global Money Week, et globalt initiavt styrt fra OECD. I 2024 planlegger vi å ha en del aktiviteter, som du kan lese mer om her >