AksjeNorge er medlem av den europeiske foreningen EFES. EFES er forkortelsen for The European Federation of Emplyee Share Ownership, Europas talerør for ansattes medeierskap i egne bedrifter.

En ny oversikt fra EFES viser at flere og flere land i Europa fokuserer på å forbedre insentivene for ansattes aksjespareordninger. Både Storbritannia, Spania, Ungarn og Østerrike gjør nå forbedringer i sine skattesystemer.

I perioden etter finanskrisen, fra 2009 til 2012, besluttet flere europeiske land å redusere sine kostnader, deriblant dem knyttet til Aksjesparing for ansatte-programmer. Negative signaler kom først fra Frankrike, deretter Hellas, Danmark, Irland og Nederland.

Siden 2012, derimot, er det flere og flere positive tiltak som iverksettes i Europa. Både Storbritannia, Spania, Ungarn og Østerrike dobler skatteinsentiver knyttet til slike programmer fremover.

Demokratiseringen av ansattes medeierskap trer frem som et nøkkelelement for gjenoppretting av europeisk vekst og for en investering i fremtiden. Det vil bidra til å vinne tilbake tilliten i Europa og burde være en modell for Capital Markets Union og for den Europeiske Handlingsplanen (the European Action Plan) for å fremme ansattes medeierskap som EU-kommisjonen nå forbereder.
Marc Mathieu, Secretary General, EFES

Les en detaljert oversikt over europeiske land og deres planer for ansattes medeierskap her.