Ved å delta i din bedrift sitt Aksjesparingsprogram får du en unik mulighet til å ta del i den økonomiske verdiskapningen i selskapet. Samtidig kan du kan høste fruktene av selskapets overskudd.

Du får muligheten til å kjøpe eiendeler til rabattert pris, samtidig som du er eier på lik linje med andre aksjonærer hvor du mottar utbytte og kan delta på generalforsamlinger. Kursen på aksjene dine vil stige (og falle) på lik linje med andre aksjonærer. Men selv om aksjekursen svinger både opp og ned, vil de fleste som deltar med jevn og langsiktig sparing i egen bedrift tjene på å investere i eget selskap.

Selskapet tilbyr slike programmer for å øke motivasjon fra ansatte og interesse i selskapet, som igjen fører til økt økonomisk verdiskaping. Det er med andre ord vinn-vinn for både deg og selskapet du jobber for at du deltar i slike programmer.

Å delta i aksjespareordningen i ditt selskap er dessuten en fin måte å bli kjent med å spare i aksjer. Du får mulighet til å lære om eierskap og dynamikken i aksjemarkedet og all kunnskap du trenger for å kunne spare også i andre aksjer og/eller fond. Det viser seg at nettopp de som sparer i aksjer i eget selskap har et mer bevisst forhold til sparing og ulike spareformer.

 

Tidligere var det et mindre beløp man årlig kunne investere som ga skattefritak. Denne fordelen ble fjernet i 2022. Men skatter endrer seg over tid og bør ikke være motivasjonen for en slik investering.