Under prosjektet utførte AksjeNorge en undersøkelse om verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. Hovefunnet er at aksjer til ansatte oppfattes positivt og regnes som et gode blant de ansatte.

Undersøkelsen ble utført blant medlemmene i Finansanalytikerforeningen (NFF), hvor ca 15 % av medlemmene i NFF deltok i undersøkelsen. Respondentene var likt fordelt mellom analytikere, forvaltere, investorer, ledelse og ansatte i både børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

  • Det er en felles oppfatning av at aksjeprogrammene fører til økt fokus på verdiskaping i bedriftene blant alle som deltar.
  • En klar forventning om at det over tid skal være en sammenheng mellom de ressurser selskapene bruker på programmene og den merverdien programmene gir til verdiskapingen i bedriftene.
  • Fra enkelte hold er det en klar forventning om at det er bindingstid og at det er stor deltakelse blant ansatte
  • Forventning om klare mål for deltakelse
  • Oppfatter programmene som et viktig incitament for å kjøpe aksjer i selskapet og aksjehandel mer generelt
  • Undersøkelsen bidro til å få oppfatninger om aksjeprogrammene fra de viktigste aktører i aksjemarkedet og blant selskapene mest sentrale stakeholders
  • Undersøkelsen både korrigerte og forsterket synspunkter som er kommet frem i andre tilsvarende undersøkelser

AksjeNorges spørreundersøklese blant NFFs medlemmer