Hva er selve X-fatoren for hvorfor enkelte selskaper lykkes bedre enn andre med Aksjesparingsprogrammer for ansatte?

På bakgrunn av den innsikt vi har fått gjennom de undersøkelser vi har gjort, den informasjonen vi har inn hentet fra selskaper og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt er det mulig å trekke frem noen faktorer som må være tilstede for at selskaper skal lykkes bedre enn i dag med sine Aksjer til ansatte – program.

  1. Selskapene må ha klare mål for hvor stor andel av ansatte som bør delta i programmene.
  2. Program som legger til rette for at alle (også globalt) selskapets ansatte kan delta.
  3. Bindingstid (3 år) og bonusaksjer antas å gi merverdi for den ansatte selv og for selskapet.
  4. Betydelig involvering fra selskapets ledelse, og en tydelig, konsistent og gjentagende kommunikasjon fra ledelsen om hvorfor selskapet har aksjer til ansatte – program.

Spesielt sistnevnte trekkes frem som en spesielt viktig faktor for å øke deltakelse i egne programmer, og skape mer engasjerte ansatte gjennom medeierskap i egen bedrift.