AksjeNorge inviterer til «Forum for aksjer for ansatte», et nettverkstreff for personer som jobber med aksjeprogrammer i børsnoterte selskaper.

Ta spørreundersøkelsen aksjer for ansatte

Undersøkelser vi har foretatt tidligere, viser at aksjeprogrammer for ansatte har en klar positiv påvirkning på selskapet – ved å skape både engasjement og lojalitet blant ansatte. For deltakerne er programmet verdifullt – de får en ekstra avkastning på arbeidet sitt ved å ta del i veriskapningen som aksjonær og det bidrar til egen langsiktig sparing .

AksjeNorges aktiviteter inkluderer å bidra til å etablere og gjennomføre aksjeprogrammer for ansatte, og å være en uavhengig kilde til informasjon for de ansatte og å være en pådriver for gode rammevilkår for aksjespareprogrammer.

 

Statistikk

I forkant av arrangementet høsten 2024 gjennomføres det en spørreundersøkelse som skal kartlegge aksjeprogrammer for ansatte (og eventuelt tilsvarende ordninger) i norske børsnoterte selskaper. Alle som svarer får tilgang til sluttrapporten og statistikken presenteres under arrangementet. Selskapers navn og programmer holdes anonymt i rapporten, så fremt ikke noen deltakere ønsker i bidra med synlighet eller i et intervju. Dette avtales individuelt.

For best mulig datagrunnlag, håper vi du fra ditt selskap (som CEO, CFO, HR-ansvarlig, IR eller programansvarlig) deltar. Ønsker du å gjennomføre spørreundersøkelsen vår, vennligst trykk på knappen nedenfor.
Ta spørreundersøkelsen aksjer for ansatte

 

Om arrangementene

Hensikten med nettverkstreffene er å dele innsikt om gjeldende regelverk og erfaringer fra ulike programmer. Tidligere ble disse møtene kalt «aksjer for ansatte forum». Vi håper at deltakerne bygger et faglig nettverk som kan bruker for å opprettholde kompetansen. Det blir foredrag, markedsoppdatering, regel-gjennomgang, praktiske case og diskusjoner.

 

Deltakere

AksjeNorges faste støttespillere inviteres kostnadsfritt til arrangementet. Øvrige må betale en sum som går med til å dekke kostnadene for det, eller eventuelt bli støttespillere

 

Neste arrangement er estimert til september 2024. Dersom du er interessert i å delta, eller har andre spørsmål, kontakt oss.

 

Forbehold:

Våre tekster på våre nettsider må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan brukes til å øke kunnskapen om aksjer og verdipapirmarkedet. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.