Angående vår nye aksjesparekalkulator (lenke)

Kalkulatoren regner hele år. Det er ikke eksakte datoer som kommer frem men rundet av til nærmeste hele måned. Vi kunne sikkert laget en enda mer avansert kalkulator, men da ville den blitt for kostbar å lage for AksjeNorge.

Om kalkulatoren

Den er laget i forbindelse med et prosjekt vi kalte Aksjer 2.0 som handlet om å gi de mange som allerede investerer bedre verktøy for å bli bedre investorer. AksjeNorge har også laget en Aksjeskole, en digital bok som er åpen og gratis å bruke. For å utvikle både kalkulatoren og aksjeskolen har AksjeNorge mottatt full finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet for kjøp av eksterne tjenester. AksjeNorge selv har brukt rundt 800-900 timer selv på prosjektet.

Forbehold/Disclaimer

Kalkulatoren kan regne feil. Den gir heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjer, fond, aksjemarkeder, renter og andre investeringer medfører risiko for tap av hele eller deler av investeringen. Det er viktig at du setter deg godt inn i risikoforholdene som gjelder de aktuelle investeringene. Verdier endrer seg i takt med markedshendelser, selskapenes evne til å være lønnsomme og ikke minst hvor god du eller forvalteren er til å velge investeringer. I tillegg er det mye som avhenger av usikkerhet og flaks/uflaks.

Vi håper allikevel at kalkulatoren vil hjelpe deg til å se mulighetene ved å spare langsiktig.