Å spare til pensjon er den mest langsiktige sparingen man gjør i løpet av livet og det er en gylden mulighet til å benytte seg av den historiske gode avkastningen aksjemarkedet har gitt.

Når du går av med pensjon vil din inntekt være avhengig av tre ulike ordninger; folketrygden, tjenestepensjon og din individuelle pensjonssparing. Når man selv sparer til pensjon er det mange som benytter seg av sparing i aksjer og fond for å oppnå en høyere avkastning enn ved å sette pengene inn på en vanlig bankkonto.

Er man flink og begynner å spare tidlig kan man først gå for et fond med høyere risiko, men da også med høyere forventet avkastning. Etter hvert som man begynner å nærme deg pensjonsalder kan man heller gå over til fond hvor risikoen ikke er like stor eller gradvis trappe ned aksjeandelen i pensjonssparingen.

Hos din bank eller megler kan du ofte velge pensjonsprofiler, hvor du velger hvor mye av pensjonen som skal investeres i aksjer. Det finnes en rekke forskjellige fond du kan velge i.

I tillegg til å få hjelp til investeringsbeslutninger og finne din optimale pensjonsprofil vil du hos mange tilbydere automatisk trappe ned med en mindre aksjeandel når du nærmer deg pensjonsalderen, slik at risikoen blir mindre mot den tiden du skal ta pengene i bruk.