I November 2017 trådde den nye Individuelle pensjonssparingen (IPS) i kraft. Myndighetene ønsker at vi skal spare til egen pensjon i større grad, slik at vi har nok å rutte med når vi legger arbeidslivet bak oss.

Flere og flere har begynt å oppdage at den pensjonen de får utbetalt fra folketrygden og arbeidsgiver ikke blir nok til den pensjonisttilværelsen de hadde sett for seg. Dessverre er det ofte når man faktisk nærmer seg pensjonsalder at dette blir oppdaget. Myndighetene har derfor valgt å introdusere en ny IPS løsning for at vi skal ha enda større insentiver til å spare til pensjon.

Fordeler Nye IPS

Med Nye IPS kan du spare opptil 40 000 kroner i året med skattefradrag. Det gis et fradrag fra alminnelig inntekt ved innskudd. Dette fradraget er på 22 % av innskuddet i henhold til dagens skattesats (pr 15/07/2020) , og man kan dermed få opptil 8 800 kroner tilbake igjen påfølgende år. Det gir 8 800 kroner ekstra du kan spare til pensjon hvert år og få avkastning på. Sparer du 20 000 i året, vil fradraget være på 4 400 etter dagens skattesats.

En annen faktor som gjør denne ordningen gunstig er at Innestående midler i den nye ordningen skal være unntatt fra formueskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Men vær oppmerksom på følgende

Det årlige skattefradraget er en skatteutsettelse. Det kan sees på som et lån fra staten, hvor du får mulighet til å øke din totale avkastning over tid. Når du når pensjonsalder vil hele uttaket fra kontoen bli skattlagt som alminnelig inntekt. Det vil si både de opprinnelige innskuddene og gevinsten. Dette blir kalt en symmetrisk skattemodell, hvor fradraget er lik skattebelastningen. Men husk at ved hjelp av rentes-renter er beløpet du kan få avkastning på større enn om du hadde betalt skatt løpende.

Det er også viktig å være oppmerksom på at pengene du setter inn på din IPS-konto vil bli låst. Du kan ikke ta ut penger før du er fylt minimum 62 år. Utbetalingene må skje i deler fram til du fyller 80 år eller lenger. Velger du å starte din utbetalingsperiode senere vil minste utbetalingsperiode være på 10 år.

Hvem passer IPS for?

IPS passer for de som ønsker å ha litt ekstra å rutte med når de skal gå av med pensjon, og som er komfortable med å la disse pengene blir låst til denne ordningen. Man har ikke mulighet til å benytte seg av disse pengene før man er 62 år.

Om du betaler formueskatt vil du også få en ekstra skattefordel ved at pengene på IPS-kontoen er unntatt formueskatt.

Hvis du ønsker å opprette en slik konto tar du selv kontakt med banken du selv ønsker, og de vil gi deg mer informasjon.

 

Merk:

Vi har nå to typer IPS-konto, den som ble etablert før 2017 og den nye etablert etter 2017. Den gamle IPS’en vil mest sannsynlig kunne inngå i Egen Pensjonskonto når dette lanseres 1. januar 2021.

Den største forskjellen på gammel og ny ordning, er skattesymetri og økt årlig sparebeløp. Beskatningen er nå blitt gunstigere og innbetalinger gir fradrag i alminnelig inntekt, og utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt. I den gamle IPS-ordningen er det ikke symmetri i skattesatsene ved inn- og utbetalinger. Utbetalinger blir beskattet som personinntekt, dvs. med en høyere skattesats enn alminnelig inntekt. Beløpsgrensen på 40.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning. (kilde: KLP)