Når man har fattet en investeringsbeslutning basert på vurdering av egen kapitalsituasjon og av de ulike aksjene, må man finne frem til et meglerhus. Her har man flere ulike alternativer, avhengig av hva man er ute etter.

De fleste banker tilbyr meglertjenester, og mange synes det er greit å ha alle sine kundeforhold hos samme aktør. Disse meglerne kan også gi deg råd og komme med anbefalinger om hva man bør foreta seg, og har ofte gunstige tilbud til sine kunder.

Man kan også benytte seg av rene meglerhus. Disse fungerer på samme måte som megleravdelingene til bankene. De gir sine kunder investeringsråd og er tilgjengelige dersom kundene har behov for å diskutere utviklingen i aksjene eller markedet.

All aksjehandel i noterte selskaper i Norge skjer på de regulerte markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. Dette betyr likevel ikke at man som investor kan handle direkte på Børsen. Alle transaksjoner og ordreinnleggelser må skje via et meglerhus, som er godkjent for å handle på Børsen.

Det er rundt 50 meglerhus som kan handle direkte på Oslo Børs. Kravene for å kunne handle er strenge, noe som også er nødvendig for å sikre kundenes interesser. Over halvparten av meglerhusene som er medlemmer på Oslo Børs er utenlandske. Disse har et såkalt fjernmedlemskap og er i hovedsak underlagt samme regler for handler i handelssystemet som norske meglerhus.

 

Meglerhus kalles også verdipapirforetak. Du kan lese mer om deres oppgaver, krav for å bli godkjent for megling og mye mer på Verdipapirforetakenes forening (VPFF)>

En liste over meglerhus finner du på VPFFs nettsider>.