Alle som handler aksjer og noen aksjefond i Norge må ha en konto hos Euronext Securities Oslo (tidligere kalt VPS-Verdipapirsentralen) hvis de ikke handler via en kontofører (f.eks. Nordnets Investeringskonto Zero-konto).

Merk at vi i AksjeNorge ikke kan bistå med saldo eller beholdning. 

VPS-konto

På en VPS-konto oppbevares alle dine verdipapirer på en trygg og sikker måte, enten det er VPS-registrerte aksjer, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Foretar du en handel, vil du etter noen dager motta en endringsmelding fra VPS som viser hvordan din nye portefølje ser ut. VPS fører også oversikt over utbetaling av utbytte.

Det er din fondsforvalter, bank- eller meglerforbindelse som hjelper deg med etablering av denne kontoen og som blir definert som din «kontofører» for VPS-kontoen. Det er også dem/kontoføreren som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål til din VPS-konto.

VPS Investortjenester

Selv om det er din fondsforvalter, bank- eller meglerforbindelse som er din hovedkontakt for din VPS-konto, kan du som privatperson logge deg på VPS-kontoen din direkte gjennom VPS Investortjenester på vps.no. VPS Investortjenester gir deg full oversikt over alle dine VPS-konti hvor du har dine VPS-registrerte verdipapirer. Sjekk oppe til høyre på vps.no for «MyVPS» og logg inn som «Private investor».

Endringsmeldinger, årsoppgaver, melding om utbetaling og selskapsmeldinger får du elektronisk, eller du kan velge å få dem på papir. VPS gjør dessuten skatterapportering til myndighetene på dine vegne.VPS Investortjenester

VPS tilbyr med andre ord en rekke tjenester til finansmarkedet som kommer deg som investor til gode, selv om det er banker, meglere og forvaltningsselskap som er din kontofører for VPS kontoer og som du kontakter ved spørsmål.