Egen Pensjonskonto innføres fra 1. februar 2021. Fra 1. februar til 1. mai 2021 har du en reservasjonsperiode hvis du ikke ønsker at pensjonen samles der dagens innskuddspensjon forvaltes. Vi håper vår oversikt over spørsmål & svar bidrar. Ser du feil eller har andre viktige spørsmål, tips oss gjerne post@aksjenorge.no 

Innledende: Derfor får du Egen Pensjonskonto

Hvis du jobber i privat næringsliv er det sannsynlig at du bytter arbeidsgiver flere ganger i din karriere. Med innskuddspensjonsordninger vil du etter hvert ha en del Pensjonskapitalbevis. Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis er pensjonssparing med investeringsvalg. Det betyr at du selv kan bestemme hvilken pensjonsprofil du ønsker, eller hvilke risiko du ønsker på sparingen. Er du ung, ønsker du kanskje høy aksjeandel. Men hvis du er over 55 år, ønsker du mer forutsigbarhet for din pensjon og dermed redusere risikoen ved å senke aksjeandelen. Vi vet at kun 5-10% har sjekket hva de har og hvordan pensjonen er forvaltet. Enda færre har gjort endringer.

Med Egen Pensjonskonto får vi lønnsmottakere større ansvar og frihet over verdiutviklingen i vår pensjon opptjent via arbeidsgivere:

  • Det blir enklere å få oversikt
  • Det blir mest sannsynlig lavere løpende kostnader (som i dag spiser av avkastningen)
  •  Det skal være enklere å endre pensjonsprofil / fond å investere i

1: Hvem får Egen Pensjonskonto?

1,5 millioner nordmenn som i dag jobber i privat næringsliv og har Innskuddspensjon hos arbeidsgiver. Har du i tillegg Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere, vil disse også samles på Egen Pensjonskonto.

2: Har du bare Pensjonskapitalbevis?

Hvis du ikke lengre jobber i en bedrift med Innskuddspensjonsordning men har Pensjonskapitalbevis (PKB) vil du ikke få en Egen Pensjonskonto.

Skulle du senere bytte jobb eller begynne i en bedrift igjen som har Innskuddspensjon, opprettes automatisk en Egen Pensjonskonto for deg hos den nye arbeidsgiverens pensjonsleverandør.

3: Hvilken pensjon kan inngå i Egen Pensjonskonto?

Hovedregelen er at pensjonskapitalbevis overføres automatisk med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot at de samles på egen pensjonskonto, innen reservasjonsfristen.

Det er imidlertid flere typer pensjonskapitalbevis som ikke overføres automatisk, men som kan inngå dersom arbeidstaker samtykker til det. Se oversikt her >

4: Kan jeg selv åpne en Egen Pensjonskonto?

Nei, det er pensjonsleverandøren der din Innskuddspensjon forvaltes som oppretter din Egen Pensjonskonto. Denne pensjonsleverandøren har din arbeidsgiver valgt.

5: Hvordan samles alt på Egen Pensjonskonto?

Pensjonsleverandøren der du har din Innskuddspensjon i dag er førende. Det vil si pensjonsleverandøren gjennom nåværende arbeidsgiver, dvs den arbeidsgiver du har 1. februar 2021.

Denne pensjonsleverandøren hos nåværende arbeidsgiver vil få overført alle dine Pensjonskapitalbevis fra de ulike leverandører til seg. Alle dine Pensjonskapitalbevis blir samlet og vil ikke lengre bestå av flere ulike avtaler. Pensjonskapitalbevisene kan ikke splittes opp igjen senere. Men du kan overføre det nye samlede Pensjonskapitalbeviset til en selvvalgt leverandør. Du kan også bruke en selvvalgt pensjonsleverandør på din Innskuddspensjon.

Fra 2. februar til 1. mai 2021 vil det være en reservasjonsperiode hvor du selv kan gi beskjed om at du ikke ønsker at dine Pensjonskapitalbevis samles på Egen Pensjonskonto. Etter fristen er det ikke mulig å splitte opp Pensjonskapitalbevisene som er samlet.

For dine pensjonskapitalbevis som flyttes, betyr det i praksis at dine fondsandeler hos de ulike pensjonsleverandørene selges og beløpet overføres til pensjonsleverandøren for Innskuddspensjonen som har opprettet en Egen Pensjonskonto i ditt navn. Her vil det nye samlede Pensjonskapitalbeviset kjøpe samme fond som din Innskuddspensjon er investert i. Dermed gjøres hele flyttingen for deg og sikrer lik fondsforvaltning på hele din Tjenestepensjon. (Tjenestepensjon er et samlebegrep for pensjon innbetalt av arbeidsgivere.)

Flyttingen av pensjonskapitalbevis er en komplisert prosess og for å sikre god gjennomføring, er det tvilsomt at flyttingen skjer automatisk den 1.mai. Tvert i mot kan dette skje en gang i løpet av 2021, deler FinansNorge på sine nettsider (31. januar 2021).

6: Hvordan vet jeg om jeg har Pensjonskapitalbevis?

Logg deg inn på den offentlige portalen kalt www.norskpensjon.no  Her ser du alle dine Pensjonskapitalbevis, Fripoliser, IPS, Pensjonskonto, Egen Pensjonskonto (etter hvert), Innskuddspensjon, m.m. Her vil du se pensjonsleverandørene og saldo.

På www.norskpensjon.no kan du reservere deg mot at dine Pensjonskapitalbevis flyttes til pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver.

Du kan også logge deg inn med BankID hos de ulike pensjonsleverandørene og få full oversikt over hva du har hos dem, hvilken pensjonsprofil som er valgt (fondsvalg) og hvordan utviklingen har vært (inkl. kostnader).

7:  Hvorfor vil jeg ikke samle alle mine PKB i ny Egen Pensjonskonto?

Mest sannsynlig vil 98% av alle nordmenn som får Egen Pensjonskonto like at alt samles ett sted. Men du som har preferanser på hvilke fond du ønsker å være investert i, vil oppdage at det er ikke de samme fondene som tilbys hos de ulike pensjonsleverandørene. Derfor vet vi at en mindre gruppe nordmenn vil velge å  benytte seg av reservasjonsretten i første kvartal 2021.

Et eksempel på hvorfor du kanskje ikke vil flytte: La oss si du har Pensjonskapitalbevis hos Bank A og valgt et Teknologifond som pensjonsleverandøren av Egen Pensjonskonto ikke har. Da kan du benytte reservasjonsretten mot flytting, eller du kan flytte hele Egen Pensjonskonto til Bank A for å få deres fond.

8: Selvvalgt leverandør: Kan jeg bytte pensjonsleverandør på min Egen Pensjonskonto ?

Ja, du står nå fritt til å velge en selvvalgt pensjonsleverandør for din Egen Pensjonskonto.

Når du har alt samlet i Egen Pensjonskonto hos pensjonsleverandøren til din arbeidsgiver, har de allerede forhandlet om priser på årlige kostnader og forvaltning. Disse kostnadene dekker arbeidsgiver, også de på Pensjonskapitalbevisene som tidligere var hos andre leverandører.

Å velge pensjonsleverandør selv kan bety at du får andre investeringsmuligheter. Både arbeidsgiver og innkjøpsfellesskap kan gi deg gunstige betingelser. Dersom betingelsene er bedre hos den pensjonsleverandøren du velger, kan du spare kostnader og overskytende går inn på egen pensjonskonto som mersparing. (kilde Finans Norge)

9: Hvem dekker kostnadene?

Når du har alt samlet i Egen Pensjonskonto hos pensjonsleverandøren til din arbeidsgiver, har de allerede forhandlet om priser på årlige kostnader og forvaltning. Disse kostnadene dekker arbeidsgiver, også de på Pensjonskapitalbevisene som tidligere var hos andre leverandører.

Men, flytter du hele eller deler av pensjonen til andre pensjonsleverandører, dekker nåværende arbeidsgiver kun de kostnader som de normalt ville betalt. Mer-kostnader fordi du velger en dyrere pensjonsleverandør, vil belastes deg (dvs. trekkes fra pensjonssparingen). Her kommer det flere detaljer etterhvert som regelverket ferdigstilles.

Les om gebyrer på pensjon fra de ulike leverandørene på Finansportalen >

10: Hvorfor er Reservasjonsperioden viktig?

Siden det er mer enn 1,5 millioner nordmenn med Innskuddspensjon og det å samle alt er i de fleste tilfeller noe positivt for de fleste, vil vi alle i 1. kvartal gi en slags passiv aksept for at pensjonsleverandøren til arbeidsgiver samler pensjonen hos seg. Siden en mindre gruppe allerede har et forhold til hvor og hvordan deres Pensjonskapitalbevis forvaltes, får disse muligheten til å reservere seg mot flytting og samling av alle sine Pensjonskapitalbevis.

Du kan registrere deg på www.norskpensjon.no for å bruke reservasjonsretten. Her krysser du av for hvilke avtaler du ikke ønsker å flytte (merk at ikke alle løsninger er klare før loven er implementert, antagelig først 1. januar 2021  – 1. april 2021.

Se også punkt 6. om hvorfor du ikke vil ønske å samle alt.

11. Jeg som er ung og kun vært ansatt under 12 mnd – hva skjer hvis jeg slutter i jobben?

Fra 2021 er en gledelig nyhet for alle som slutter før de har jobbet ett helt år:  Samtidig med at egen pensjonskonto innføres, oppheves dagens krav om at man må jobbe i minst 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis. Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil derfor få utstedt et pensjonskapitalbevis, uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Flere arbeidstakere med korte arbeidsforhold og hyppige jobbskifter, vil med dette sikres pensjonsopptjening.  (kilde: Finans Norge)

12. Slik sammenlikner du kostnader

En av årsakene til at Egen Pensjonskonto innføres, er at mange personer har Pensjonskapitalbevis med lav pensjonssaldo. Pensjonssaldoen er et resultat av hva som er betalt inn av tidligere arbeidsgiver og avkastningen. Utfordringen med Pensjonskapitalbevis er at det er et fast årlig administrasjonskostnad (i kroner) for å ha dette Pensjonskapitalbeviset, og har for mange spist mye av deler eller hele avkastningen. Ved å samle skal du få lavere faste årlige kostnader.

Sjekk disse kostnandene, om det lønner seg for deg å velge leverandør selv:

Administrasjonskostnad: Som regel et kronebeløp

Forvaltningskostnad: Prisen du betaler pensjonsleverandøren for å forvalte pensjonen din. Prisen beregnes som en prosentandel av oppspart pensjonskapital, og avhenger av hvordan du velger å investere pengene dine.

Du bør også undersøke om andre kostnader kommer i tillegg.

Finansportalen kan du sjekke prisene som gjelder for de ulike leverandørene og sammenlikne med hva du har. Kostnader for dine løpende avtaler finner du ved å logge deg på i NorskPensjon.no .

Andre spørsmål?

Vi vil oppdatere denne listen løpende frem til årsskiftet.

Se også Q&A hos Finans Norge. Finans Norge har vært svært sentral i koordineringen av samarbeidet mellom pensjonsleverandører for å sikre best mulig løsning for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsleverandørene.

 

Kilder: Finans Norge, Norsk Pensjon, Forbrukerrådet, Finansportalen, NAV