Sammen med Oslo Børs står AksjeNorge bak heftet Aksjer for alle som ble laget for noen få år siden (men er like aktuelt fortsatt). Heftet gir en nyttig introduksjon til både aksjemarkedet, aksjesparing og Børsens oppgaver.

Last ned Aksjer for alle

Heftet er utformet for at du skal få et godt grunnlag til å ta velbegrunnete beslutninger i aksjehandel. Det er delt opp i fem deler, som fint kan leses hver for seg. Den beste oversikten får du likevel om du leser alt sammenhengende.

Del 1 – Markedet

Om aksjemarkedet generelt, hvorfor vi har et aksjemarked og dets samfunnsmessige betydning. Markedets ulike funksjoner og børsens historie.

Del 2 – Selskapene

Om selskapene og deres rolle aktører i aksjemarkedet, hvorfor og hvordan selskapene børsnoteres, hvordan selskapene henter inn kapital og hvilke plikter børsnoterte selskaper har.

Del 3 – Aksjonæren

Om det å eie aksjer i et selskap, hvem som eier aksjer, plikter og rettigheter for aksjeeiere og informasjon om aksjer og skatt.

Del 4 – hvorfor investere eller spare i verdipapirer?

Om ulike investeringsalternativer og forholdet mellom forventet avkastning og risiko, om det å være langsiktig og kortsiktig og om investeringstiming.

Del 5 – Hvordan investere i aksjer?

Praktisk informasjon om hvordan man går frem for å handle i aksjemarkedet, hva som påvirker aksjekursene, hvor man kan skaffe informasjon og hva en aksjespareklubb er.

Det er et vesentlig poeng at børsen og verdipapirmarkedet er nødvendig, ikke bare for dem som aktivt opererer der, men for hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Oslo Børs

Aksjer for alle forteller deg med andre ord det du trenger å vite om aksjemarkedet, enten fordi du vil lære mer eller faktisk komme i gang med å investere i aksjer. Heftet kan også brukes i kombinasjon med undervisning eller kurs, og inngår i temaer fra læreplaner i både økonomi og samfunnsfag. Du står fritt til å laste ned og skrive ut hele eller deler av heftet. Dersom du ønsker å bestille et større antall brosjyrer i papirutgave, er dette mulig, med vår godkjenning. Ta i så fall kontakt på post@aksjenorge.no for detaljer.

Last ned Aksjer for alle