Å investere i en aksje i et børsnotert selskap skal ikke nødvendigvis være en engangshendelse. Du kan også investere jevnt og trutt i samme selskap over tid.

For å unngå at man kjøper når kursen er høyest og selger når den er lavest, bør man investere regelmessig. Dette betyr ikke at man må kjøpe aksjer hver måned, men kanskje hvert kvartal, en gang i halvåret eller en gang i året.

En fremgangsmåte er å spare et fast beløp i måneden på en bankkonto, for så å kjøpe aksjer i et selskap som synes å være lavt priset når man har spart opp litt kapital. Ikke glem at du reduserer risiko ytterligere ved å spare i flere selskaper, og gjerne i flere bransjer. Husk at det også er en kostnad forbundet med hver handel du gjør som må sees i sammenheng med dine investeringer.

Dersom du har bestemt deg for å komme i gang med aksjesparing, trenger du heller ikke å plassere alle sparepengene i aksjemarkedet på en gang. Begynn i det små og utvid din portefølje etterhvert. Da reduserer du risikoen for å kjøpe på topp og i verste fall måtte selge på et ugunstig tidspunkt for å frigjøre nødvendig kapital til andre formål. Se flere nyttige tips.

Bli din egen fondsforvalter med faste månedlige trekk fra din konto

I 2014 introduserte VPS en løsning hvor banker og meglere får muligheten til å tilby sine kunder en fast månedlig sparing i enkeltaksjer. Løsningen heter Aksjesparing og er en kostnadseffektiv tjeneste som skal stimulere til økt sparing i aksjer blant private investorer, ved at privatpersoner på en enkel måte får muligheten til å spare fast i aksjemarkedet hver måned.

Aksjesparing er en avtale som lar deg kjøpe aksjer i inntil fem forskjellige selskaper gjennom månedlige automatiske trekk, og det kreves ikke store beløp.

Dette passer for deg som vil spare langsiktig, ønsker høyere avkastning enn ved vanlig banksparing og er villig til å ta den risiko som investering i aksjemarkedet innebærer. Det kan sees på som å være sin egen porteføljeforvalter.

De viktigste fordelene med en spareavtale kontra vanlig aksjehandel er lavere kostnader og at du reduserer risiko ved å spare jevnlig til ulike nivåer, på samme måte som jevnlig sparing i fond.

Ønsker du å få på plass en slik spareordning? Spør din bank eller megler om hvordan du kan få på plass en slik spareordning.