Når du investerer i aksjefond overlater du jobben med å velge og forvalte enkeltaksjer til din fondsforvalter. Det er likevel lurt å følge med på plasseringene dine med jevne mellomrom ved å bruke ulike informasjonskilder.

For å følge med på makronyheter, bransjer og spesifikke selskaper, kan du bruke akkurat de samme informasjonskildene som for aksjer og aksjemarkedet. Dette er nyttig for å følge bevegelsene i det geografiske området du har investert i, eventuelt bransjen ditt bransjefond er en del av, eller enkeltselskaper som inngår i porteføljen til fondet.

Din forvalter bør også oppdatere deg med både prisutvikling og andre nyheter med jevne mellomrom.

Utover dette er det flere gode steder du kan få mer informasjon om fondet ditt og hvordan det utvikler seg i forhold til andre fond. Disse sidene kan også være nyttige når du skal vurdere å investere i et helt nytt fond.