Her er noen punkter en fondssparer kan ta i betraktning ved valg av fond.

 • Spar jevnlig

  Et fast beløp i måneden er det beste.

 • Hvor mye du kan avse hver måned, er avgjørende for hvor diversifisert du kan være:

Er beløpet ikke høyere enn 500 kroner, bør du velge et fond som har et bredt sammensatt portefølje i en geografisk region eller globalt. Et eksempel kan være Norden – fond.

 • Spre risikoen når du har økonomisk mulighet til det.

Risikospredning innenfor fondsparing dreier seg om å spare i fond som geografisk, bransjemessig, selskapsmessig (smb vs større selskaper / blue chips) og mandatmessig er forskjellige.

 • Stopp aldri sparingen i nedgangstider i aksjemarkedet.

Aksjemarkedet tar igjen fallene og din sparing i nedgangstider vendes raskere til gevinst.

 • Start sparingen når du føler at du har økonomisk evne til det.

Ikke prøv å ”time” – finne det optimalt gunstigste tidspunkt – for når du skal spare eller investere.

 • Vær langsiktig.

Fondsparing bør minst ha et perspektiv på 5 – 8 år.

 • Spar gjerne til et formål, men ikke gjør deg avhengig av et visst tidspunkt for når du skal realisere.

 • Bruk litt tid på å finne ut hvilken forvalter du skal velge.

Kriterier for hvem du skal velge kan være:
1. Kan de vise til god forvalterhistorikk, dvs alltid vært blant de beste.
2. Har de åpenhet rundt hvem som forvalter de ulike fondene. Viktig for deg å se hvem du overlater pengene dine til.
3. Har de mange eller få fond å forvalte i forhold til hvor mange forvaltere de er. Mao, har de tid nok til ”ditt” fond.
4. Er de aktive eller passive / indeksforvaltere. Dvs: Aktive forvaltere finner frem til selskapene uavhengig av hvordan en indeks er satt sammen, mens en passiv forvalter eller indeksforvalter etterligner en indeks og skal gi en avkastning som er mest mulig lik en gitt indeks.
5. Får du god oppfølging mht informasjon om din egen portefølje.

 • Du kan god velge en forvalter til en type fond,

f.eks et Nordisk fond og en annen forvalter til et annet fond, f.eks et bransjefond. Det er normalt lite å tjene på å bare ha en forvalter.

 • Vurder kostnadene hos de ulike forvalterne.

 • Bruk gjerne en bank eller meglerhus som tilbyr deg sparing i ulike fond fra ulike forvaltere.

Det kan være fornuftig også kostnadsmessig å ha all fondsparing innenfor en porteføljekonto.

 • Skift bare fond når du er overbevist om at alternativene er bedre.

Realiser i så tilfelle og sett salgsvederlaget inn i det nye fondet samtidig som du oppretter en ny spareavtale.